HU|EN
fesztivál facebook youtube

[segítség]

az oldal használatához

Ady Endre

Őrizem a szemed

Az eltévedt lovas

Az Úr érkezése

Párisban járt az Ősz

Babits Mihály

A kedves arcképe

Mint forró csontok a máglyán...

Verses napló (fél három)

Álmok kusza kertjeiből

Az örök folyosó

Csak egy kis méhe

Fekete ország

Galáns ünnepség

Húnyt szemmel...

Isten gyertyája

Kép egy falusi csárdában

Psychoanalysis Christiana

Turáni induló

[Vasárnapi csendes eső...]

Vérivó leányok

Olvasás közben

Sunt lacrimae rerum

Zsoltár gyermekhangra

Bajza József

Sohajtás

Balassi Bálint

Óh, én édes hazám (Hatvanhatodik; részlet)

Vitézek mi lehet (Hatvanegyedik; Egy katonaének; részlet)

Siralmas nékem (Tizenharmadik; részlet)

Az Szentháromságnak harrmadik személye (Hymnus tertius ad Spiritum Sanctum,, pro felici conjugio; részlet)

Ez világ sem kell már nékem (Harminckilencedik; részlet)

Csókolván ez minap (Tizenhetedik; részlet)

Az Zsuzsánna egy szép német leán (Hatvanodik; részlet)

Szabadsága vagyon (Tizennyolcadik, részlet)

Bocsásd meg, Úr Isten (Harmincharmadik, részlet)

Óh, nagy kerek kék (Ötvennyolcadik; részlet)

Adj már csendességet (részlet)

Széllyel tündökleni (Tizenkettődik; részlet)

Ímé, az pelikán az ő fiaiért ..

Baudelaire, Charles

Egy pogány imája

Bornemisza Péter

[Siralmas énnéköm...] (Cantio optima; részlet)

Buda Ferenc

Pesten esik a hó

Mécsesszemű remény

Csanádi Albert

Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (Pange lingua virginalis; részlet)

Csongor Andrea

Út hazafele

Álomkófic

Dsida Jenő

Esti teázás

Jámbor beszéd magamról

Isten szeret

A sötétség verse

Nagycsütörtök

Arany és kék szavakkal

Chanson az őrangyalhoz

Esti hallucinációk

Jegenyék

Kalendárium szonettekben – Július

Kéne valaki

Megbocsátod-é?

Meghitt beszélgetés a verandán

Miért borultak le az angyalok Viola előtt (részlet)

Összetartás, szeretet (részletek)

Psalmus Hungaricus – I. rész

Robinson

Szembekötősdi

Tavaszi ujjongás

Túl a jégmezőkön (Halott leányka emlékének)

Tündérmenet

Falu Tamás

Tavaszi szél

Grandpierre K. Endre

Magyar mesehősök (részlet)

Harsányi Lajos

Ki az Úr?

Janus Pannonius

Mátyás királyhoz (Ad Matthiam regem)

Békéért (Pro pace)

Prosperhez (Ad Prosperum)

Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt (Conqueritur de mora regis)

Comprecatio Deorum pro rege Matthia in Turcos bellum parante

Egy dunántúli mandulafáról (De amygdalo in Pannonia nata)

József Attila

Csend

Regős ének

Harmatocska

Betlehemi királyok

Juhász Gyula

Mátyás király

Dózsa feje

Kárpáti Tibor

Gyöngyöt az embernek

Kassák Lajos

Dal egy szép lányról

Képes Géza

Hajnali dobajok (részletek)

Kosztolányi Dezső

Rapszódia (részlet)

Kovács András Ferenc

Csillagcsengő

Lackfi János

Műlovarnő

Lorca, Federico Garcia

Ének a kis halálról (Canción de la muerte pequena)

Andalúz tengerészek éji dala

Mécs László

A királyfi három bánata (részlet)

Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld

Mistral, Gabriella

Harmat

Nacsinák Gergely András

Pásztorének

Reggeli Reggae

Nagy László

Varjú-koszorú

népdal

[Indulj el egy úton...]

[Elment a két lány...]

[Kis kece lányom...]

[Kimenék én ajtóm elejibe...]

[Fáj a szívem...]

[Két szál pünkösdrózsa]

[Kecskés]

Nikolaus Lenau

Jön a tavasz

Nyíri Kovács István

Kereslek

Petőfi Sándor

Csatadal

Puszta Sándor

Cinkenyom

Radnóti Miklós

Változó táj

Reményik Sándor

Templomok

Egy sír nem temető

Romhányi József

Szamármese

A Moszkitó-opera

Róka és a holló (részlet)

Sipos Gyula

Egy orosz katonáról

Sudár Annamária

Pálos disztichonok

Szabó Lőrinc

Esik a hó

Lóci verset ír

Kicsi vagyok én

Szabó T. Anna

Leskelődők

Szepesi Attila

Cinkehivogató

Boldogasszony

Csellengők

Kikiáltó

Árvalányhaj

Februári kérdés

Szilágyi Domokos

Táncol a sárga

Thándor Márk

Advent

Esti köszöntő

Est

A föld gyermeke

Úton vagyok

Kárpátalja, édes haza

Béka-tangó

Megkopott harangszó

Tinódi Lantos Sebestyén

[Nám, mely csudálatos vala bölcsessége] – Az Erdéli história részlete

Ti magyarok már Istent imádgyátok ..

Tompa Mihály

A madár, fiaihoz (részlet)

Villon, François

Orléans-i Máriát dícsérő ének (Le dit de Marie d'Orleans)

Virág Benedek

Békesség-óhajtás

Weöres Sándor

Nől a dér, álom jár

Zilahy Krisztián

Ébredés

Zimmermann Katalin

Égető vágyak